Junior Board

Junior School

STUDENT COUNCIL FOR THE YEAR 2016-2017

Head Girl – Sthiti Bhaduri                                    Head Boy – Keshav Prakash

Vice Head Girl - Dwani Rajmohan                       Vice Head Boy – Anshuman Anshu

Games Captain (Girls) – Akshita                        Games Captain (Boys) - Yash Raj

Games Vice Captain(Girls)- Nishtha Jaiswal    Games Vice Captain(Boys) –Devavrat Rana

 

DISCIPLINE PREFECTS

 

V A

V B

V C

V D

V E

Aayush  Sharma   

Daizal Dandona

Lakha Singh  Dhanjal           

 Albina  Varkey

Shreya  Madhu 

Ria Dikshit         

Akshat Parashar

Nakul Tanwar  

Ariza  Waseem

Saniya  Shahul

Saumya    

Aditya Kushwaha

Christene Grace Thomson    

Garv  Jain

Akshat Chowdhary     

Incia  Bajwa                     

Lavya Tanotra

Shivangi  Dubey      

Mimansha  Sinha  

Kayana  K  Daruwalla

Sneha  Malik       

Stanzin Namdol Shakspo

Pranav  Shukla   

Jahanvi  Ahlawat                                                       

Samaira  Malik

Audio On
"In all things of nature there is something of the marvelous. ~ Aristotle "